Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö:
Aawa Creative
Y-2983169-2
Sanna Keistinen
+358 40 5928607
sanna@aawacreative.com

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus, markkinointi ja palveluiden kehittäminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, sosiaalisessa mediassa tunnukset/profiilit ja tilattuihin palveluihin ja niiden muutoksiin liittyvät tiedot.

Rekisterin tiedot saadaan verkkolomakkeen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, asiakastapaamisista, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Poikkeuksena asiakkaan kanssa sovitusti jaettavat tiedot, esimerkiksi kun yhteistyökumppanimme on toimitettava materiaali asiakkaalle.

Rekisterin tiedot suojataan asianmukaisesti ja rekisterinpitäjällä on ainoa käyttöoikeus tietoihin. Rekisterin tietoja säilytetään vain sen ajan, kuin on asianmukaista.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja rekisteriin on tallennettu ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Pyynnöt tietojen tarkastukseen ja oikaisuun osoitetaan rekisterin pitäjälle.

Luotu 16.11.2020